Wat kan Infopunt doen voor u?

Je kan bij Infopunt terecht voor advies, vormingen en interactieve workshops. Daarnaast wil ik een platform aanreiken voor de slachtoffers van ouderverstoting door middel van een praatgroep.

Advies

Intakegesprek

Ouderverstoting is zeer complex: het is quasi onmogelijk om zomaar enkele tips te geven die kunnen helpen. Daarom is het noodzakelijk om een degelijke voorgeschiedenis van de situatie te kennen aan de hand van een intakegesprek. Een intakegesprek is noodzakelijk om kennis van het dossier te verkrijgen om zo het juiste advies te kunnen verlenen.

Advies

Daarnaast is het van uiterst belang om ouderverstoting te leren begrijpen vanuit het standpunt van je kind(eren). Ik kan je ondersteunen om te leren omgaan met je huidige situatie. Het is belangrijk om de ouder te worden die jouw kind nu nodig heeft.

  • Ik kan je enkele handvatten aanreiken om jouw situatie beter te leren begrijpen, waardoor jouw leven ook waardevol kan zijn, naast jouw emoties die je momenteel ervaart door het gebrek aan contact met je kind(eren).

Doorverwijs

Indien enkel adviesverlening niet volstaat, kan er concreet doorverwezen worden.

Een doorverwijzing gebeurt steeds in samenspraak en ‘op maat’. Er wordt tevens enkel doorverwezen naar hulpverleners en/of instanties die een een zekere kennis hebben van de verschillende complexe mechanismen van ouderverstoting/oudervervreemding.

Praatgroepen

Verder wens ik ouders te versterken door praatgroepen te organiseren om ouders te versterken. Dit kan een helend effect hebben wetend dat je er niet alleen voor staat.

Vormingen en workshops

Samen met vzw Steunpunt Ouderverstoting wens ik ook workshops, trainingen en infomomenten organiseren voor ouders en hulpverleners.

Huidige vormingen

Interactieve vorming over ouderverstoting voor hulpverleners “Verboden van papa/mama te houden!”

“Een kind heeft recht op beide ouders”