Het gezicht achter Infopunt Ouderverstoting

Ik ben Ann Verhaeghe,  geboren in Bombay (India) en mijn jeugd doorgebracht in het Vlaamse Meetjesland.

Ik heb mijn diploma Graduaat Orthopedagogie behaald en heb nadien vooral ervaring opgedaan in drughulpverlening,  het CAW en Bijzondere Jeugdzorg. Momenteel volg ik een bijscholing aan de Universiteit Gent als familiaal bemiddelaar. 

Buiten mijn wil om en geheel onverwachts heb ik te maken gehad met ouderverstoting. Dit heeft me als mens, maar ook als professional tot nieuwe inzichten gebracht. Dit heeft mij als mens, maar ook als professional ertoe gedwongen om deze problematiek beter te leren begrijpen en dit heeft me tot nieuwe inzichten gebracht.

Ik heb er dan ook bewust voor gekozen om op deze manier ouders, grootouders, hulpverleners te ondersteunen om meer inzicht te verkrijgen in hun situatie om zo adequaat om te leren gaan met dit schrijnend fenomeen.

Samenwerking

Samen met mijn 2 collega’s, Tineke en Ute, willen wij tevens onze schouders zetten om zowel vormingen, trainingen en workshops aan te bieden voor zowel ouders als professionelen. Vandaar het ontstaan van onze VZW Steunpunt Ouderverstoting.