Eerstelijnshulp voor ouders en hulpverleners

Infopunt Ouderverstoting kan een meerwaarde betekenen in de eerstelijnshulp voor (verstoten) ouders, grootouders, partners, hulpverleners…

Eerstelijnshulp voor ouders en hulpverleners

Als eerste aanspreekpunt kunnen (verstoten) ouders op weg geholpen worden door hen te adviseren en te informeren om zo, indien nodig, doorverwezen te worden naar gespecialiseerde hulpverlening of diensten.

Daarnaast wil ik een platform aanreiken voor de slachtoffers van ouderverstoting door middel van een praatgroep. De focus van deze praatgroep zal vooral liggen bij het kunnen en mogen benoemen van emoties zoals boosheid, verdriet, frustratie en onmacht. Tegelijk weet ik uit ervaring dat dergelijke ‘gelijkgestelden’ elkaar kunnen ondersteunen en zo een helend effect kan bereikt worden.

Hoe kan infopunt jou concreet helpen?

Advies

Intake, advies of doorverwijs, psychosociale ondersteuning.

Praatgroepen

Praatgroepen voor ouders, grootouders en netwerk.

Vorming

Vormingen in samenwerking met vzw Steunpunt Ouderverstoting.

Zomercursus

Ouderverstoting. Hoe ga ik er mee aan de slag?

“De juiste weg naar de gepaste hulpverlening”

Actueel

Deelname congres in Londen van EAPAP (The European Association of Parental Alienation Practitioners) 2018

Interactieve vorming over ouderverstoting voor hulpverleners “Verboden van papa/mama te houden!”

Samenwerking

Samen met mijn 2 collega’s, Tineke en Ute, willen wij tevens onze schouders zetten om zowel vormingen, trainingen en workshops aan te bieden voor zowel ouders als professionelen. Vandaar het ontstaan van onze VZW Steunpunt Ouderverstoting.

Sinds dit jaar ben ik lid van Konnekt-it. Een platform waarbij men zelfstandige zorgers verbindt met andere professionelen, o.a. via het platform doorverwijzen.be, via de gesloten facebookgroep, Konnekt-it moment of via ikzoekhulp.be.